El LIGIT ha aprofitat la capacitat del SIG, com a eina de recolzament a l'anàlisi espacial en totes les seves vessants, per tal d'elaborar diversos projectes d'anàlisi territorial, caracteritzant-se sobretot en anàlisis de tipus mediambiental. També s’ha portat a terme projectes amb aplicació d’anàlisi espacial de caràcter socioeconòmic com és l'ús del sòl, el creixement urbanístic o industrial. L’anàlisi espacial sempre ha estat present en projectes de tot tipus, i també a serveis de suport a l'elaboració de projectes de final de màster, grau o llicenciatura o de tesis doctorals.