Fitxa tècnica
 Destinatari:
Ajuntament de Sant boi de Llobregat
 Període:
2005
 Realització:
Ignacio Ferrero Beato
José Quirós Jiménez

Objectius 

Realització d’un aplicatiu intranet que permet als usuaris específics de l’ajuntament la introducció de les ocupacions temporals de la via pública, a fi de poder realitzar la gestió descentralitzada de les activitats que es realitzen a la via pública en el municipi de Sant Boi de LLobregat. Els objectius específics van ser:

- Desenvolupament d’un aplicatiu web d’entrada, modificació i consulta de les ocupacions temporals de la via pública.
- Integració de l’aplicatiu dins de la gestió ordinària que realitzen els serveis tècnics de l’ajuntament.
- Ampliació del model de dades per a la gestió de totes les actuacions temporals que es puguin realitzar a la via pública (desenvolupat en el projecte del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica realitzat a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat).

Treball realitzats 

A) Implementació de l’aplicatiu d’entrada, modificació i eliminació de les diferents ocupacions temporals de la via pública, desenvolupant noves funcionalitats d'edició de dades a través d'un entorn web.

B) Desenvolupament de les consultes i informes adequats per a la consulta i selecció de tota la informació segons els criteris:

- Per dates d'actuació;
- Per tipus d'ocupació;
- Identificació de les actuacions a realitzar;
- Obtenció d'informes específics i històrics.

C) Definició i implementació del control d'accés dels diferents usuaris que poden manipular la base de dades d’actuacions temporals, amb definició de dos aspectes principals:

- Control d’accesos a l’aplicatiu segons tipologia d’usuaris.
- Activació de funcionalitats segons usuaris, a dos nivells: introducció, modificació, i eliminació d’actuacions; tipus de consultes i informes a realitzar.

Captura del Servidor de mapes de gestió d'ocupacions temporals de la via pública
stboi

Projectes realitzats (Aplicacions WEB)

 • 2015
 • 2014
 • 2012
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 1999