L’evolució dels servidors de mapes ha permès presentar la informació territorial a través de la xarxa i donar a conèixer la informació geogràfica al ciutadà.

El LIGIT ha portat a terme l’execució de diversos projectes per al desenvolupament i implementació d’aplicacions i serveis de mapes web, tant amb programari comercial com de codi obert. El procés de creació incorpora la fase inicial d'anàlisi de requeriments, funcionalitats i identificació de perfils d'usuari. El posterior disseny i desenvolupament s'ha realitzat en entorns que mostren la informació al públic en general (internet), a un grup d'usuaris d'altres empreses i institucions (extranet) o només als usuaris de la pròpia empresa o institució (intranet).

L’evolució de les TIG és continua, i ha permès passar de les primeres aplicacions orientades bàsicament a la visualització i consulta d’informació cap als últims desenvolupaments que incorporen funcionalitats d'edició directa de la informació geogràfica a través de la xarxa, amb actualització immediata de les dades introduïdes al servidor. El Servei fa un esforç continuat en aquests aspectes per tal de seguir implementant els àmbits funcionals més innovadors.

Projectes realitzats (Aplicacions WEB)

 • 2015
 • 2014
 • 2012
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 1999