Són diverses les formes en com la comunitat universitària (estudiants, docents, tècnics i administració) poden accedir al programari SIG de la plataforma ArcGIS. Bé sigui des de les aules, despatxos, equips portàtils o fora del campus, s'han de seguir les instruccions indicades en cada cas.

Instal·lació de programari en espais docents:

 
1
La instal·lació de programari SIG d'ESRI als espais docents (aules) es porta a terme a través del Servei d'Informàtica Distribuïda (SID) de cada centre. La persona interessada ha d'adreçar-se al seu SID per tal de sol·licitar la instal·lació del component de la plataforma ArcGIS (per defecte, ESRI ArcGIS Desktop actualment disponibles versions 10.4.1 i 10.5 i ArcGIS Pro).
 
2
El SID prepararà i planificarà la instal·lació a les aules d'acord amb els requeriments de cada cas.
 
 

Instal·lació de programari en espais personals (despatxos dins UAB):

 

L'Àrea de Planificació de Sistemes Informàtics gestiona i administra el servidor de llicències general per a tota la UAB, i a més proporciona l'espai en les unitats de xarxa per a accedir al programari de la plataforma ArcGIS (per defecte, ESRI ArcGIS Desktop actualment disponibles versions 10.4.1 i 10.5 i ArcGIS Pro, si es desitja una altra versió cal sol·licitar-la a través del formulari de consulta) dins del sistema S2002.

Caldrà seguir el procediment descrit en el manual d'accés, instal·lació i configuració (PDF).

1
Accés a la unitat S:\ del servei S2002 per a l'obtenció del programari ArcGIS.
 
2
Instal·lació del programari en equip d'escriptori.
 
3
Configuració de l'accés al servidor de llicències.
 
 

Obtenció i renovació d'una llicència per a ús fora del Campus:

 

La llicència de campus permet disposar d'una instal·lació del programari ArcGIS Desktop (a partir del 25/01/2017 ja està disponible la versió 10.5, anteriors i ArcGIS Pro) en un equip personal fora del campus, sempre que l'ús sigui per docència o recerca.

Caldrà seguir el procediment descrit en el manual d'obtenció de la llicència personal, descàrrega del programari i activació de la llicència (PDF).

1
Sol·licitud i obtenció del codi de llicència personal (d'ús únic i intransferible), a través del formulari de sol·licitud. Requereix validació amb NIU i contrasenya, només s'assignarà un codi per sol·licitud i persona.
 
2
Activació de la llicència EVA proporcionada. Requereix disposar d'un compte ESRI Global Account, i vincular el compte a l'organització (Universitat Autònoma de Barcelona).

>> http://www.esri.com/landing-pages/software/arcgis/arcgis-desktop-student-trial

 
3
Descarregar el programari (ArcGIS for Home / for Desktop Student Trial), i procedir a la seva instal·lació i autorització.
 
 
4
Renovació de llicència: una vegada transcorregut el primer any, podràs renovar la teva llicència adreçant la sol·licitud d'un nou codi a través del formulari de consulta. Una vegada rebuda la sol·licitud, des del LIGIT t'indicarem com has de procedir per a obtenir una nova llicència.
 
 
5
Canvi de PC: les llicències EVA només permeten una instal·lació en un únic PC autoritzat. En cas de canvi de PC, abans s'ha de realitzar la DESAUTORITZACIÓ de la llicència en el PC antic, i nova autorització en el PC nou. D'aquesta manera s'evita bloquejar la llicència.
 
 

Llista de programari disponible

 

Podeu consultar un llistat complet del programari de la plataforma ArcGIS, amb referències del producte, disponible i inclòs en la Llicència de Campus.

 
 

Podeu fer arribar qualsevol consulta o suggeriment a través del formulari de consulta.