Paral·lel a l'acord intern a la contractació d'una Llicència de Campus del programari de SIG d'ESRI, les unitats participants van decidir crear una comissió d'usuaris d'ESRI, com a nou òrgan de decisió sobre els aspectes organitzatius i econòmics de l'acord de la llicència. D'aquesta comissió formen part inicialment les unitats de la UAB i Esfera UAB-CEI promotores de l'acord i està oberta a incorporar noves entitats que en el transcurs del període de disponibilitat de la llicència. Les funcions de la comissió són:

 
Propiciar i fomentar la transferència de coneixements, dinamització i formació de grups d’interès entorn dels SIG.
 
Organitzar el desplegament de la llicència.
 
Promoure l’organització d’activitats o serveis derivats com ara formació, jornades tècniques i seminaris especialitzats.
 

Identificar les necessitats de tecnologia o de formació entre els membres participants i proposar accions.

 
Promoure la renovació del contracte de llicència de campus en nous períodes.
 

De la comissió d'usuaris en forma part un representant de la unitat, amb dret de vot, i un responsable tècnic. Actualment les unitats que en formen part de la comissió són:

 
 Unitats UAB i Esfera UAB participants
Vicerectorat de Projectes Estratègics - Esfera UAB-CEI
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat de Ciències
Facultat de Dret
Departament de Geografia
Departament de Prehistòria
Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Departament de Geologia
Departament d'Economia Aplicada
Direcció d’Arquitectura i Logística
Oficina de Medi Ambient
Cartoteca / Biblioteca d'Humanitats
LIGIT
SIBHIL·LA
ICTA
IERMB
Centre d'Estudis Demogràfics
IRTA
SGR INTERFASE
SGR Geografia Aplicada
SGR GURB

La comissió d'usuaris està oberta a incorporar a totes aquelles unitats que vulguis participar i col·laborar amb el manteniment i aprofitament de la Llicència campus del programari SIG d'ESRI de la UAB. En cas d'estar interessat, podeu sol·licitar informació a través del formulari de consulta.