banner esri3

Durant l'any 2014 diverses unitats docents, de recerca, tècniques i administratives de la UAB han treballat conjuntament i sumat recursos per tal de formalitzar la contractació d'una Llicència Campus del programari SIG d'ESRI Inc. per un període de 3 anys. Les unitats UAB que participen d'aquesta iniciativa col·laborativa, impulsada pel Departament de Geografia i el LIGIT, són:

 
 Unitats UAB i Esfera UAB participants
Vicerectorat de Projectes Estratègics - Esfera UAB-CEI
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat de Ciències
Facultat de Dret
Departament de Geografia
Departament de Prehistòria
Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Departament de Geologia
Departament d'Economia Aplicada
Direcció d’Arquitectura i Logística
Oficina de Medi Ambient
Cartoteca / Biblioteca d'Humanitats
LIGIT
SIBHIL·LA
ICTA
IERMB
Centre d'Estudis Demogràfics
IRTA
SGR INTERFASE
SGR Geografia Aplicada
SGR GURB
CREAF Unitat d'Ecologia  

 

L'acord aconseguit permet que tota la comunitat UAB (estudiants, docents, investigadors i personal de gestió i administració) pugui tenir accés obert a les llicències de programari de la plataforma ArcGIS, sistema d'informació geogràfica professional amb major extensió en el món professional, i serveis complementaris, com formació, i permet l'ús per a docència, recerca i administració i gestió. El conjunt de serveis i subministraments de la llicència són:

 
SIG d’escriptori (desktop): equipament complet d’aules i despatxos per a docència, recerca i administració.  
SIG servidor (server): disponibilitat d’eines per a la publicació i difusió de la Informació geogràfica generada per la comunitat UAB.  
SIG desconnectat (mobile): eines SIG per al treball de camp i captura de dades sobre dispositius mòbils.  
SIG desenvolupament: eines per al desenvolupament d’aplicacions SIG pròpies.  
SIG especialitzat: aplicació en recerca específica i avançada.  
Ús de llicències fora del campus: ArcGIS for Home sota demanda.  
Actualitzacions immediates de versions.  
Informació geogràfica de base i complements per ofimàtica  
Plataforma SIG al núvol (cloud) per a la difusió d’Informació Geogràfica a la xarxa, a nivell Campus. Subscripció anual ArcGIS Online per organitzacions  
Formació especialitzada: accés il·limitat a formació no presencial a través del Virtual Campus d’ESRI. Formació per a personal universitari presencial, a mida i sota demanda.  
Suport tècnic especialitzat.  
Organització o assistència a esdeveniments de difusió de la tecnologia SIG (jornades, seminaris, conferència d’usuaris)  

 

El període inicial de vigència de l'acord de subministrament de la llicència de campus serà de gener de 2015 a gener de 2018, iniciant al gener de 2015 el seu desplegament pel Campus de la UAB, amb accés lliure i obert per a tota la comunitat universitària. Per a fer possible la gestió i administració de la llicència de campus, s'ha establert un marc organitzatiu que distri bueix les tasques de gestió tècnica, operativa i administrativa, i es crea la comissió d'usuaris d'ESRI de la UAB, nou òrgan que assumeix el seguiment del desplegament i ús de la llicència i la pressa de decisions vers la continuïtat i millora de les prestacions de la mateixa.

gestio

La gestió tècnica ha estat assumida per l'Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació, i consisteix en proporcionar l'accés a les llicències des d’equips de la xarxa UAB, campus principal i altres localitzacions, per equipar aules d’informàtica, espais docents i discents, i despatxos de professorat, investigació i administració. Treballen en la implementació i gestió del servidor de llicències, i col·laboren en la distribució de llicències fora del campus.

La gestió administrativa ha estat assumida per l'oficina de Compres i Contractació, i ha consistit en la tramitació i gestió del contracte administratiu i posteriors pròrrogues.

El LIGIT, com a servei cientificotècnic especialitzat en el tractament de la Informació Geogràfica i desenvolupament de Sistemes d'Informació Geogràfica, assumeix la gestió operativa de la llicència de campus i crea un espai de referència, aquest centre de recursos, on es proporciona a la comunitat d'eines, recursos i informació per accedir al programari i resta de serveis.