El LIGIT realitza projectes de temàtiques diverses relacionades amb els sistemes i serveis d’informació geogràfica.

- Serveis d'assessorament i consultoria per a l'anàlisi de necessitats i procés d'implantació de SIG corporatiu en institucions o empreses.

- Elaboració de bases cartogràfiques digitals a mida i adaptació o reestructuració de cartografia digital segons les necessitats particulars d'institucions o empreses. Serveis d'actualització de cartografia digital.

- Georeferenciació de dades temàtiques i integració de bases de dades alfanumèriques amb bases cartogràfiques digitals.

- Elaboració de models digitals de terreny, representació en tres dimensions, i desenvolupament de metodologies per a la modelització espacial i models derivats.

- Anàlisi i tractament d'imatges de satèl·lit (teledetecció).

- Elaboració de cartografia temàtica per procediments digitals. Disseny i producció de documents cartogràfics per a edició i publicació mitjançant procediments enterament digitals (producció i tractament de la informació, disseny i maquetació dels documents, separació de colors, etc.).

- Realització d'estudis d'anàlisi i planificació del territori, de gestió de recursos naturals i d'avaluació d'impactes ambientals, mitjançant l'aplicació dels SIG i la teledetecció.

- Disseny i programació d'aplicacions i serveis a mida dels SIG en entorns locals, distribuïts (aplicacions client/servidor), en xarxa web-mòbil-núvol (aplicacions Internet/Intranet de cartografia interactiva) o adaptats per a la publicació i distribució de dades cartogràfiques en cd-rom.