LIGIT
 
 

Formació > Formació continuada > 2015 > Curs Programació SIG

Introducció a la programació SIG a ArcGIS 10.x: d'ArcObjects (VBA) a Python
del 2 al 13 de novembre de 2015 (30 hores), 6a. edició

 
 
Fitxa del curs
 Títol :
CURS D'INTRODUCCIÓ A LA PROGRAMACIÓ SIG A ArcGIS 10.x AMB PYTHON, 6a. edició
 Direcció :
Miquel Àngel Vargas García, ligit@uab.cat
 Coordinació :
Joan Nunes Alonso

 Objectius :

Curs d’especialització dirigit per a usuaris avançats en l’ús dels sistemes d’informació geogràfica, amb un perfil de programador o analista amb interès en el desenvolupament d’eines i aplicacions informàtiques personalitzades. Els alumnes assoliran el coneixement necessari per tal de crear eines personalitzades a partir del llenguatge de programació Python, en l'entorn de desenvolupament del programari ArcGIS 10.x.

El curs ofereix als alumnes la formació en la programació SIG, l’aprenentatge de nous llenguatges de programació (Python) i la migració dels coneixements i procediments des de versions anteriors (VBA a ArcGIS 9.x cap a Python a ArcGIS 10.x).
 Requisits :
Tenir coneixements bàsics de programació (p.e. VBA, VBScript, JavaScript, etc.) i conceptes sobre sistemes d’informació geogràfica i tractament de la informació geogràfica.
 Programa :

Introducció a la programació SIG amb ArcGIS:
 - Programació SIG amb ArcGIS. Personalització de GUI.
 - Entorn de programació a ArcGIS ArcMap.
 - Introducció a ArcObjects. Recursos
Introducció a la programació amb Python.
Programació SIG amb Python:
 - Modelització de processos i creació d’eines personalitzades de Geoprocessament.
 - Programació amb ArcPy en l’entorn d’ArcGIS ArcMap
 - Procediments de visualització mapes i capes: manipulació de la informació geogràfica
 - Procediments de selecció espacial i alfanumèrica
Creació d’eines i utilitats personalitzades (compilació):
 - Creació d’eines personalitzades a l’entorn d’ArcGIS ArcMap
 - Recursos de codi font i opcions de compilació (COM, DLL, ActiveX)

 Dates i horari :

dies 2, 4, 6, 9, 11 i 13 de novembre de 2015
- classes de 9.30 h. a 15.00 hores (30 hores), amb mitja hora de pausa.

 Places i Preu :
20 places (un ordinador per persona), assignades per rigorós ordre d'inscripció
608 €, preu general*.
* 515 € Tarifa mixta: personal adscrit a entitats del Parc de Recerca UAB i UABCEI; graduats del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica; col·legiats i associats de la Delegació del Col·legi de Geògrafs de Catalunya i l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya. Cal certificar la pertinença o situació personal en el moment de realitzar la inscripció i matrícula
* 266 € Tarifa interna: usuaris interns, procedents dels grups de recerca UAB, investigadors i estudiants UAB, i persones en situació d'atur. Cal certificar la pertinença o situació personal en el moment de realitzar la inscripció i matrícula.

 Crèdits de Lliure
 Elecció :

Curs reconegut com activitat que permet aconseguir 1 Crèdit de lliure elecció.
Caldrà cursar com a mínim un total de 45h per obtenir 1,5 crèdits per acumulació, mitjançant la combinació de cursos de formació continuada del LIGIT, curs bàsic (20 hores, ArcView) i avançat (25 hores, Anàlisi Espacial o Geobases de dades, 30 hores, Programació SIG).
 Inscripció i  Matrícula :

Fins al 30 d'octubre de 2015 o fins a exhauriment de places, autoinscripció i automatrícula online o presencial a l'Escola de Postgrau. Les places són reservades per rigoròs ordre d'inscripció.

Documentació:
- Fotocòpia de DNI o passaport.
- Acreditació de vinculació a UAB (alumnes, professors, investigadors, personal) o situació personal (graduat MTIG, aturat, col·legiat DCGC o associat AGPC) per acollir-se a tarifes reduïdes.

Admissió (cal contactar prèviament amb la coordinació del curs):

- Contactar amb la coordinació a través del correu ligit@uab.cat o per telèfon al 93 581 1891.

Automatrícula (només preu general):

- Indicar el codi del curs 1830 i edició 6.

- Seguir el tutorial de matrícula online .
- Pujar o enviar la documentació requerida per correu electrònic a ep.automatricula@uab.cat.

>> Més informació sobre el procés de matrícula a la web de l'Escola de Postgrau.

Presencial (tarifes reduïdes):

- Fer la matrícula a la Unitat d'Atenció a l'Usuari de l'Escola de Postgrau, planta -1.
- Presentar la documentació requerida (DNI i documentació justificativa per tarifes reduïdes).

Justificació de pagament:

- Enviar la documentació per correu electrònic a ligit@uab.cat

 Formes de
 pagament
:

1. Ingrés o Abonaré: pagament a entitat bancària a través de document d'abonaré. Es pot obtenir durant el procés d'automatrícula o sol·licitar a l'Escola de Postgrau.
2. Pagament amb targeta de crèdit a través de TPV online.
3. A través factura a empresa o institució (Cal sol·licitar model de sol·licitud de factura abans de fer la inscripció i matrícula).

Per altres mitjans de pagament, contactar amb ep.automatricula@uab.cat o al 93 581 43 28.

 Adreçat a :
Titulats universitaris de grau superior o mitjà, estudiants de 2on cicle, tècnics amb títol de cicles formatius de grau superior o formació professional de 2on grau. També professionals del sector TIG amb experiència en el desenvolupament d’aplicacions SIG.

Si desitgeu rebre més informació sobre aquest curs de formació especialitzada, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

 
Amunt