LIGIT
 
 

Formació > Formació continuada > 2016 > Curs Anàlisi Espacial

Curs d'Usuari Avançat d'ArcGIS 10.x (ArcInfo) - Anàlisi espacial
del 2 al 13 de maig de 2016 (25 hores), 9a. edició

 
 
Fitxa del curs
 Títol :
CURS D'USUARI AVANÇAT D'ArcGIS 10.x (ArcInfo) - ANÀLISI ESPACIAL, 9a. edició
 Direcció :
Miquel Àngel Vargas García, ligit@uab.cat
 Coordinació :
Joan Nunes Alonso

 Objectius :

Els alumnes assoliran els coneixement necessari per a la utilització de funcions de geoprocés avançades, l'anàlisi espacial, la creació de models digitals d'elevacions, la visualització 3D de les dades geogràfiques amb ArcScene i ArcGlobe, així com la creació de models de xarxes. Els curs es desenvoluparà amb la versió 10.3 d'ArcGIS.
 Requisits :
Coneixements bàsics de SIG, bases de dades, i del sistema ArcSIG (com a mínim, els equivalents al curs d'usuari d'ArcGIS (ArcView)).
 Programa :

- Introducció a l'Anàlisi Espacial amb ArcGIS 10.x i entorn de geoprocés
- Funcions bàsiques de geoprocés: Analysis Tools
- Funcions avançades de geoprocés I: modelització
- Funcions avançades de geoprocés II: modelització i automatització
- Anàlisi espacial avançada: Spatial Analyst (I)
- Anàlisi espacial avançada: Spatial Analyst (II)
- Anàlisi espacial avançada: 3D Analyst
- Visualització de dades 3D: ArcScene i ArcGlobe
- Segmentació dinàmica: Linear Referencing
- Anàlisi de xarxes: Network Analyst

 Dates i horari :

dies 2, 4, 6, 9, 11 i 13 de maig de 2016
- classes de 15.30 h. a 20.00 h. (25 hores), amb 20 minuts de pausa.

 Places i Preu :
20 places (un ordinador per persona), assignades per rigorós ordre d'inscripció
475€, preu general*.
* 410€ Tarifa mixta: personal adscrit a entitats del Parc de Recerca UAB i UABCEI; graduats del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica; col·legiats i associats de la Delegació del Col·legi de Geògrafs de Catalunya i l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya. Cal certificar la pertinença o situació personal en el moment de realitzar la inscripció i matrícula.
* 230€ Tarifa interna: usuaris interns, procedents dels grups de recerca UAB, investigadors i estudiants UAB, i persones en situació d'atur. Cal certificar la pertinença o situació personal en el moment de realitzar la inscripció i matrícula.

 Crèdits de Lliure
 Elecció :

Curs reconegut com activitat que permet aconseguir 1 Crèdit de lliure elecció.
Caldrà cursar com a mínim un total de 45h per obtenir 1,5 crèdits per acumulació, mitjançant la combinació de cursos de formació continuada del LIGIT, curs bàsic (20 hores, ArcView) i avançat (25 hores, Anàlisi Espacial o Geobases de dades, 30 hores, Programació SIG).
 Inscripció i  Matrícula :

Fins el 24 d'abril de 2016 o fins a exhauriment de places, autoinscripció i automatrícula online o presencial a l'Escola de Postgrau. Les places són reservades per rigoròs ordre d'inscripció.

Documentació:
- Fotocòpia de DNI o passaport.
- Acreditació de vinculació a UAB (alumnes, professors, investigadors, personal) o situació personal (graduat MTIG, aturat, col·legiat DCGC o associat AGPC) per acollir-se a tarifes reduïdes.

Autoinscripció (prèvia admissió):


- Indicar el codi del curs 2344 i edició 9.

-
Seguir el tutorial d'inscripció online .
>> Més informació sobre el procés d'inscripció a la web de l'Escola de Postgrau.
- Pujar o enviar la documentació requerida per correu electrònic a ep.automatricula@uab.cat.

Matrícula (només preu general):

- Indicar el codi del curs 2344 i edició 9.

-
Seguir el tutorial de matrícula online .
>> Més informació sobre el procés de matrícula a la web de l'Escola de Postgrau.
- Pujar o enviar la documentació requerida per correu electrònic a ep.automatricula@uab.cat.

Presencial (tarifes reduïdes):

- Fer la matrícula a la Unitat d'Atenció a l'Usuari de l'Escola de Postgrau, planta 2.
- Presentar la documentació requerida (DNI i documentació justificativa per tarifes reduïdes).

Justificació de pagament:

- Enviar la documentació per correu electrònic a ligit@uab.cat


 Formes de
 pagament
:

1. Ingrés o Abonaré: pagament a entitat bancària a través de document d'abonaré. Es pot obtenir durant el procés d'automatrícula o sol·licitar a l'Escola de Postgrau.
2. Pagament amb targeta de crèdit a través de TPV online.
3. A través factura a empresa o institució (Cal sol·licitar model de sol·licitud de factura).

Per altes mitjans de pagament, contactar amb ep.automatricula@uab.cat o al 93 581 43 28.

 Adreçat a :
titulats universitaris de grau superior o mitjà i alumnes de 2on cicle.

Si desitgeu rebre més informació sobre aquest curs de formació especialitzada, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

 
Amunt