LIGIT
 
 

Formació > Seminaris / Tallers > 2016 > S6 Noves eines SIG: ESRI Maps for Office

S6 - ESRI Maps for Office, geolocalitza la teva gestió
20 d'abril de 2016 (4 hores), 2a. edició

 
 
Fitxa del seminari
 Títol :
ESRI Maps for Office, NOVES EINES SIG PER AL TRACTAMENT DE LA GEOINFORMACIÓ, 2a. edició
 Coordinació :
Miquel Àngel Vargas García, ligit@uab.cat
 Professorat :
José Quirós Jiménez
Desenvolupador i Analista SIG
Tècnic Superior Suport a la Recerca, LIGIT
 Objectius :

Aquest seminari introduirà la plataforma ArcGIS i el component ESRI Maps for Office com a eina per a disposar d’eines analítiques SIG sobre aplicacions d’ofimàtica de Microsoft Office, permetent l’anàlisi de les teves dades georeferenciades i la creació de mapes interactius sense haver de canviar d’entorn de treball. D’una manera àgil i senzilla, tal com crear una taula o un gràfic, permet enriquir amb el component geogràfic les teves presentacions i informes o llistats.

En finalitzar el seminari, l’assistent podrà crear els seus mapes a partir de dades pròpies sobre un full de càlcul a Microsoft Excel o afegir dades externes (local, xarxa o ArcGIS online), aplicar una simbolització, executar funcions bàsiques de consulta i anàlisi espacial, i compartir el mapa mitjançant presentacions dinàmiques a través de Microsoft Power Point, exportacions a altres formats o publicació a través de mapes web sobre la plataforma SIG al núvol ArcGIS online. Això permet l’accés a la informació des de qualsevol dispositiu a través de la xarxa a través d’aplicacions web i apps.

Aquest seminari és adequat per aquells usuaris no experts que volen afegir el component geogràfic al seu treball sobre entorns d'ofimàtica, orientat a tasques de gestió administrativa, cartera de clients, localització de ventes, etc. També per aquells que vulguin conèixer una manera diferent de tractar la teva informació alfanumèrica i d'ampliar i millorar la capacitat de treball.

 Requisits :

- Coneixements de S.O. Windows (XP/Vista/7/8) i xarxes/web a nivell d'usuari.
- Coneixements bàsics de SIG i de TIC (web, xarxes, cloud).
- Coneixements bàsics d'ofimàtica (Microsoft Excel / Power Point).

 Programa :

Continguts a desenvolupar (4 h.)

- Introducció a la Plataforma ArcGIS - ArcGIS online.
- Introducció a eines de Microsoft Excel: taules, noms, taules dinàmiques i gràfics.
- Creació de mapes a Microsoft Excel: càrrega de dades.
- Interacció amb mapes: visualització i manipulació.
- Consulta i explotació de les dades al mapa.
- Publicar i compartir: integració del mapa a Microsoft Power Point.
- Publicació a ArcGIS online.

 Dates i horari :

- 2a Edició: 20 d'abril, de 9.30 a 14h. (4 hores) amb mitja hora de pausa.

 Places i Preu :
20 places (un ordinador per persona), assignades per rigorós ordre d'inscripció completada.
* 65€, preu general*.
* 55€ Tarifa mixta: personal adscrit a entitats del Parc de Recerca UAB i UABCEI; graduats del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica; col·legiats i associats de la Delegació del Col·legi de Geògrafs de Catalunya i l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya. Cal certificar la pertinença o situació personal en el moment de realitzar la inscripció.
* 25€ Tarifa interna: usuaris interns (comunitat UAB), procedents de grups de recerca, investigadors i estudiants, personal d'administració i serveis; persones en situació d'atur. Cal certificar la pertinença o situació personal en el moment de realitzar la inscripció.
 Inscripció :

Fins el 18 d'abril de 2016, a través de formulari d'inscripció online o per correu electrònic a ligit@uab.cat. Les places són reservades per rigoròs ordre d'inscripció completada (pagat).

Documentació (s'ha d'enviar per correu electrònic a ligit@uab.cat):
- Fotocòpia de DNI o passaport.
- Acreditació de vinculació a UAB (alumnes, professors, investigadors, personal d'administració i serveis) o situació personal (graduat MTIG, aturat, col·legiat DCGC o associat AGPC) per acollir-se a tarifes reduïdes.

- Indicar el codi del seminari EMFO6-2.

 Formes de
 pagament
:

En la confirmació d'inscripció es facilitaran les dades de pagament. Caldrà indicar en la referència o com a concepte la identificació de l'alumne (DNI) i el codi del seminari (EMFO6-2).

1. Transferència bancària.
2. A través factura a empresa o institució (Cal sol·licitar model de sol·licitud de factura).
3. Ingrés en compte bancari.

 Adreçat a :
Titulats universitaris de grau superior o mitjà, estudiants de 2on cicle, tècnics amb títol de cicles formatius de grau superior o formació professional de 2on grau. També professionals del sector TIG amb experiència en el desenvolupament d’aplicacions SIG.

Si desitgeu rebre més informació sobre aquest seminari, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

 
Amunt